Valikko Sulje

Ryhmätyönohjaus

Ryhmätyönohjaus

Ryhmätyönohjauksen ryhmäkoko voi olla kaikkea 2–20 väliltä. Työnohjaukseen voi tulla koko työyhteisö tai vain tietty, toiminnallinen osa sitä.
Työnohjauksen kautta voidaan kehittää yhteisön jäsenten välistä kommunikaatiota, päätöksentekoa, arjen sujumista ja työssä jaksamista. Usein käsiteltäväksi nousee myös konkreettisia ristiriitoja ja ongelmia, joita ratkotaan yhteisellä keskustelulla ja toisten kuulemisella. Puhumattomuus on yksi usein ilmenevä työyhteisön haaste. Ongelmista yhdessä puhumalla mahdollistetaan niihin puuttuminen.
Ohjauksessa voidaan purkaa myös työssä kohdattuja vaikeita tai kuormittavia tilanteita.

Kokoontuva ryhmä voi myös olla eri työyhteisön jäseniä, mutta saman ammattiryhmän edustajia. Tällainen ryhmä voisi olla vaikka alueen fysioterapeutit ja erityisopettajat. Tällaisissa kokoonpanoissa keskitytään ammatilliseen kehittymiseen ja hyödynnetään vertaisryhmän kokemuksia.

Ryhmätyönohjauksen suositeltu kesto 90 minuuttia.