Valikko Sulje

Etusivu

Työnohjaaja Jussi Kaistinen

“Nähdyksi ja kuulluksi tuleminen ovat ihmisen perustarpeita. Työnohjaajanasi kuulen sinua ja pohdin kanssasi työnohjauksessa esiin nousevia aiheita. Kysymysten ja keskustelun kautta saat uusia näkökulmia käsiteltäviin aiheisiin.”

Työnohjaukseni on voimavarakeskeistä. Tavoitteena on siis vahvistaa ihmisen omia voimavaroja ja kykyä auttaa itseään. Voimavarakeskeinen näkökulma perustuu myönteiseen tapaan suhtautua itseensä, kohdata elämän haasteita ja kuormittavia tilanteita. Työssä jaksamisen peruspilareita ovat oman osaamisen arvostaminen ja se, että työ koetaan merkitykselliseksi. Nämä ovat asioita, jotka lisäävät kriisinkestävyyttä, selviytymis- ja palautumiskykyä, muutosjoustavuutta ja henkistä kestävyyttä. Tästä käytetään myös termiä resilienssi.

Työnohjauksessa on tärkeää tulla kuulluksi omana itsenä, ei pelkästään koneiston osana. Työnohjauksellani haluan tukea ohjattavien osaamista, osaamisen kehittämistä, työhyvinvointia ja jaksamista tässä ja nyt, ja tästä eteenpäin.

Pyrin ohjauskerroillani dialogiseen vuorovaikutukseen eli keskusteluun, johon kaikki mukana olijat voivat osallistua omien näkökulmiensa ja kokemustensa kanssa. Kaikille mielipiteille on tilaa ja jokaisella on oikeus tulla kuulluksi. Työnohjauksessa käydyt keskustelut ovat luottamuksellisia.

Työnohjaus on työhön, työyhteisöön ja omaan työhön liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden tarkastelua ja jäsentämistä koulutetun työnohjaajan avulla. Työnohjauksen tavoitteena on vapauttaa voimia, luovuutta ja ajattelua työhön ja sen rajojen tunnistamiseen.

Lisätietoja työnohjauksesta löydät linkistä: https://www.suomentyonohjaajat.fi/

Alan asiantuntijuus
Joskus työnohjaajalta toivotaan ohjattavan toimialan tuntemusta. Joskus taas sitä, että ohjaaja tulee työalan ulkopuolelta. Sääntöä tai suositusta tähän ei ole. Itse koen, että ulkopuolisuudesta voi olla hyötyäkin, sillä silloin ohjaaja osaa ehkä esittää kysymyksiä, joita alaa hyvin tunteva ei tulisi esittäneeksi.

Näkemykseni mukaan työnohjaajan asiantuntijuus on siinä, miten keskustelua rakennetaan.

Etänä vai livenä?

Koen kasvotusten pidettävän työnohjauksen hedelmällisimmäksi, mutta korona-aikana ohjasin useita yksilöitä ja ryhmiä myös etänä. Tämä on erinomainen vaihtoehto varsinkin silloin kun ryhmän jäsenet ovat eri paikkakunnilta.  Työnohjauksen toteuttamistapa sovitaan asiakkaan kanssa aina tapauskohtaisesti.